Žaibolaidžių matavimai

Pagal STR 2.01.06.2009, gyvenamiesiems pastatams žaibosaugos sistemas reikia tikrinti kas 3-4 metus.

Visuomeninės paskirties pastatams - kas 1-3 metus.

Atliekame ESE tipo aktyvinių žaibolaidžių galvų matavimus.