Gyvenamųjų namų elektros sistemų įrengimas

Elektros instaliacijos gyvenamuosiuose namuose įrengimas yra labai individualus, labai priklauso nuo gyvenimo būdo, poreikių ir panašiai.

Pagrindinius elektros instaliacijos tinklo ir įrangos išdėstymus lemia savininkų norai ir poreikiai. Su elektros tinklo projektuotuoju savininkai aptaria instaliacijos išdėstymą gyvenamajame name ir kitose patalpose, lauko elektros instaliacijos išdėstymą. Elektros įrengimą name galima išdėstyti į kelis etapus:

 

Projekto parengimas. Projektą turi parengti atestuotas projektuotojas įvertines visus savininkų pageidavimus ir techninius niuansus. Projektuotojas turi įvertinti prietaisų ir naudojamos įrangos el. galingumus, lauko instaliacijos ypatumus, viršįtampių ir nuotėkių apsaugas instaliacijoje. Numatyti elektros galingumus pagalbinėms patalpoms, elektromobilio krovimo stotelei (jei reikės), lauko apšvietimo, ventiliacijos, šildymo,  įvažiavimo vartų valdymui, silpnų srovių, nuotėkų valymo įrenginiams ir t.t. Suderinus projektą su užsakovu, statytoju ir reikalingomis institucijomis, galima pradėti įrengimo darbus. Darbus turi atlikti atestuoti specialistai.

 

Pirmas elektros instaliacijos įrengimo etapas, tai magistralinių lauko ir vidaus elektros kabelinių linijų, įžeminimo, elektros skydų ir instaliacinių dėžučių montavimas. Visos instaliacinės medžiagos turi atitikti EĮĮBT, gaisrinės saugos ir kitus norminius reikalavimus, visos naudomos medžiagos turi būti sertifikuotos. Įrengus kabelines linijas atliekami kabelių įzoliacijos varžų matavimai. Įrengus įžeminimą, atliekami įžeminimo varžų, grandinės pereinamųjų kontaktų varžų matavimai. Surašomi matavimo protokolai.

Analogiškai išvedžiojamos apsauginės ir gaisro signalizacijos, video, kompiuterinių tinklų linijos. Atliekami matavimai. Subraižomos įrengtos instaliacijos schemos.

Jei yra statybos darbų žurnalas, visi darbai, naudomos medžiagos, medžiagų sertifikatai ir įranga įrašomi ir priduodami statybos techniniam priežiūrėtojui.

 

Antras elektros instaliacijos įrengimo etapas, vykdomas po apdailos įrengimo arba kartu, su statybininkais vykdant apdailos darbus.

Antrame elektros instaliacijos įrengimo etape, statomos rozetės, jungikliai, montuojami šviestuvai, pajungiama kita naudojama įranga. Montuojami silpnų srovių prietaisai, apsaugos ir priešgaisrinių sistemų prietaisai, lauko įrangos, vartų atidarymo, pasikalbėjimų įrenginiai ir kiti.

Visa įrengta instaliacija patikrinama, į elektros paskyrstymo skydelius įklijuojamos schemos, savininkams paliekamos instaliuotos įrangos instrukcijos, gamintojų garantiniai sertifikatai.  Darbai priduodami techniniam prižiūrėtojui (jei yra) ir savininkams. Savininkams paaiškinama įrangos valdymo ir veikimo principai.