Tradicinės (Franklino, Faradėjaus) žaibosaugos įrengimas

Įšorinei apsaugai nuo žaibo smūgių statomi atskirai stovintys arba pastatyti ant saugomo objekto strypų arba trosų žaibolaižiai. Įrengiami žaibo priėmikliai, priimantys žaibo smūgį ir nutekinantys žaibo energiją į žemę.

Tradicinės žaibosaugos apsaugos klasę, saugos zonas bei kitus reikalavimus projektuojant ir montuojant aprašo statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo."