Apsauga nuo viršįtampių

 

Labai svarbi žaibosaugos dalis yra apsauga nuo viršįtampių. Tai yra žaibosaugos sistemos dalis sauganti nuo elektros tinklo perjungimo procesų ir žaibo sukeltų viršįtampių, statinių krūvių, elektros ir silpnų srovių tinklus, elektrotechnikos ir elektronikos prietaisus.

Įvykus žaibo išlydžiui 1.5 km. spinduliu, gali būti sugadinti elektros ir elektroniniai prietaisai ir įrengimai, neturintys apsaugos nuo viršįtampių. Kai žaibo išlydis pataiko į šalia elektros linijos esančius objektus ar į žemę , linijos laiduose gali susiformuoti indukuoti viršįtampiai. Ši amplitudė priklauso nuo žaibo išlydžio atstumo iki elektros linijų ar kitos įrangos.

1 pav. Žaibo sukeltų atmosferinių iškrovų ir komutaciniai viršįtampų poveikis elektros ir kitai  įrangai.

 

Apsauga nuo viršįtampių labai aktuali energetikos, telekomunikacijų, didelėms firmoms, ir gyvenamiesiems namams, kuriuose daug brangios aparatūros ir įvairios įrangos. Nuostoliai kuriuos firmos patiria dėl elektroninės ir programinės įrangos gedimų yra dideli ir sunkiai apskaičiuojami. Dažniausiai viršitampių  šaltiniu būna atmosferinės iškrovos ir komutaciniai viršįtampiai elektros įrangoje, ko pasėkoje atsiradę elektromagnetiniai impulsai per elektros energijos tiekimo sistemą, per įvairias  ryšių sistemas, taip pat televizijos ir radijo priėmimo antenas patenka į pastato vidaus elektroninę ir ryšių įranga ir ją sugadina. Viršįtampių lygis priklauso nuo juos sukeliančių priežasčių . Pavojingiausi viršįtampiai susiformuoja žaibo išlydžio metu, komutuojant el. linijas, vykstant pakartotiniams elektros tinklo perjungimams.

Kokia apsaugos sistemą parinkti pastatui ar statiniui, sprendžia projektuotojas. Praktika rodo ,kad pastate pilnai įrengus ( žaibosauga, įžeminimas, potencialų išlyginimas, apsauga nuo viršįtampių ) įvairių trikdžių elektros perdavimo ir silpnų srovių grandinėse sumažėja apie 30-40 procentų. Apsaugos nuo viršįtampių prietaisai montuojami kuo arčiau saugomo įrenginio ar prietaiso, taip užtikrinama maksimali apsauga.

Efektyvi apsauga nuo viršįtampių prasideda nuo potencialių pavojų įvertinimo bei visų saugotinų prietaisų objekte identifikavimo. Galutinė apsaugos koncepcija įvertina visas sąsajas su visomis

maitinimo grandinėmis, matavimo, valdymo, duomenų perdavimo sistemas ir telekomunikacijas. Tokiu būdu aiškiai ir efektyviai apsaugomi visi prietaisai kurie numatyti apsaugos koncepcijoje.

2 pav. Kiti veiksniai, dėl kurių atsiranda viršįtampiai ir kiti elektros tinklo trikdžiai turintys poveikį prietaisams ir įrengimams.

Norint apsaugoti pastato elektros ir telekomunikacijų įrangą nuo viršįtampių prasiskverbimų į pastatą, visuose įvaduose parenkami atitinkamo tipo iškrovikliai. Pastatuose elektros maitinimo grandinėse montuojamos trys ( B;C;D ) pakopos iškroviklių.Visi iškrovikliai, atsiradus viršįtampiams per potencialų išlyginimo šyną, viršįtampius nukreipia į įžeminimo sistemą. Pirmos pakopos iškrovikliai montuojami įvaduose, antros pakopos paskirstymo skydeliuose, trečios prie saugomos įrangos, prietaisų.

Panašiu principu nuo viršįtampių apsaugomos telekomunikacinės, kompiuterinės sistemos ir panašios sistemos, kurioms viršįtampiai sukelia trikdžius ar sugadina.

Kokia apsaugos sistemą parinkti pastatui ar statiniui, sprendžia projektuotojas. Praktika rodo ,kad pastate pilnai įrengus ( žaibosauga, įžeminimas, potencialų išlyginimas, apsauga nuo viršįtampių ) įvairių trikdžių elektros perdavimo ir silpnų srovių grandinėse sumažėja apie 30-40 procentų.

Privačiuose namuose tikslinga apsaugoti nuo viršįtampių elektros, televizijos ir ryšių įvadus. Kokia apsaugos sistemą nuo viršįtampių parinkti pastatui, įvertinęs  viršįtampių sukeliamą riziką, sprendžia projektuotojas.

Tik profesionaliai suprojektuota ir įrengta apsauga nuo viršįtampių, žaibo išlydžių užtikrina saugumą žmonėms pastatams bei įrangai.